Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay


TẠI SAO BẠN NÊN LỰA CHỌN LÀM VIỆC TẠI MIRAE ASSET PRÉVOIR?


Chúng tôi “tôn trọng sự khác biệt” và “cùng phát triển” trong quản trị nhân sự tạo điều kiện để  nhân viên phát huy sáng kiến, phát triển năng lực và cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Chế độ thu nhập và phúc lợi hấp dẫn.
Cơ hội được đào tạo và phát triển về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng, đặc biệt với các chương trình đào tạo liên tục được cập nhật, hiện đại về nội dung và hình thức tổ chức được thiết kế và giảng dạy bởi các chuyên gia đào đạo giàu kinh nghiệm.
Gia nhập cùng đội ngũ nhân viên năng động, thân thiện của Công ty BHNT Mirae Asset Prévoir.

Cơ hội nghề nghiệp

Report & Data Management Senior Officer

Địa điểm làm việc: HCM

Senior Business Analyst Project Manager

Địa điểm làm việc: HCM

Information System Security Manager (ISSM)

Địa điểm làm việc: HCM

Digital & New tech Factory Manager

Địa điểm làm việc: HCM

Business Analyst Project Manager

Địa điểm làm việc: HCM

Accountant

Địa điểm làm việc: HCM

Network & Production Administrator

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Core System & Application Manager

Địa điểm làm việc: Hà Nội

New Business & Underwriting Senior Officer

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Medical Underwriting Manager

Địa điểm làm việc: Hà Nội