Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Chương trình Chăm sóc khách hàng VIP 2018 - 2019

Để tri ân khách hàng đã đồng hành cùng Mirae Asset Prévoir (MAP Life) trong suốt thời gian qua, MAP Life triển khai chương trình Chăm sóc khách hàng VIP từ ngày 15/08/2018 đến 14/08/2019. Chương trình áp dụng cho Khách hàng đang sở hữu hợp đồng bảo hiểm...

Chương trình chăm sóc khách hàng năm 2017

Chương trình chăm sóc khách hàng 2017 - 2018 sẽ được Prévoir Việt Nam triển khai bắt đầu từ ngày 15/8/2017 - 14/8/2018.

Tiếp tục triễn khai chương trình "Ưu đãi khách hàng VIP 2013"

Để gia tăng quyền lợi dành cho các khách hàng đang sở hữu sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ Bưu điện và tri ân những khách hàng có thời gian duy tri hợp đồng lớn. Prévoir Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình Ưu đãi khách hàng VIP từ 15/8/2013 - 15/8/2014.

Chương trình ưu đãi khách hàng thân thiết 2012

Sau 1 năm thực hiện, được sự đánh giá cao của đông đảo khách hàng, Prévoir Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi khách hàng VIP năm 2012 từ ngày 15/8/2012 đến ngày 15/8/2013.

Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các khách hàng thân thiết và trung thành của Prévoir Việt Nam

Để gia tăng hơn nữa quyền lợi cho các khách hàng đang sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bưu điện, bắt đầu từ Quý 2 năm 2011, Prévoir Việt Nam sẽ chính thức triển khai chương trình ưu đãi và chăm sóc đặc biệt dành cho các khách hàng thân thiết và trung...